FOTO: DREAM DIVISION

Crkva i samostan sv. Frane

Crkva sv. Frane podignuta je u drugoj polovici 14. st. na krajnjem jugoistočnom dijelu šibenske povijesne gradske jezgre. Crkva predstavlja prostranu jednobrodnu gotičku građevinu bez dekorativnih elemenata. U sklopu arhitektonskog kompleksa šibenskih franjevaca konventualaca nalazi se samostan koji datira iz 14. st., te Muzej Svetog Frane. Budući da su se kulturno-povijesne umjetničke vrijednosti stoljećima skupljale u samostanu, on danas predstavlja mjesto na kojemu je pohranjen velik dio spomeničke baštine grada. Knjižnica se ističe zbirkom od 140 inkunabula te zbirkom rukopisnih kodeksa. Tu se nalazi i Šibenska molitva, jedno od najstarijih djela hrvatske književnosti, napisano latinicom oko 1375. godine.

Crkva sv. Barbare

Crkva sv. Barbare spomenik je gotičke arhitekture u Šibeniku. To je jednobrodna crkva čija je gradnja započela oko 1400. godine. Iznad glavnog ulaza ističe se gotička niša u kojoj se nalazi skulptura sv. Nikole, rad talijanskog majstora Bonina iz Milana. Gotički prozor sa zavjetnim kipom u dnu dao je izraditi šibenski liječnik Marko 1419. godine te je isti postavljen na sjevernom zidu. To je jedinstven primjer srednjovjekovnog reljefnog prikaza liječnika na istočnoj obali Jadrana. Danas se u crkvi sv. Barbare nalazi i mali muzej u kojem su izložena najvrjednija umjetnička djela iz razdoblja od 14. do 17. st.

Crkva sv. Ivana

Crkva sv. Ivana je gotičko-renesansna građevina podignuta je u 15 stoljeću pod imenom crkva Sv. Trojstva. Stepenište uz južnu stranu crkve djelo je poznatog šibenskog graditelja Ivana Pribislavića, a ukrašeno je basreljefom.

U podnožju zvonika je renesansni prozor, djelo Nikole Firentinca, a iznad prozora je reljef s janjetom ispod kojega je raskriljeni anđeo. Reljefi predstavljaju remek djela dalmatinskog srednjovjekovnog graditeljstva.

Zanimljiv je i zvonik u koji je ugrađen turski sat s jednom kazaljkom koji je dopremljen iz Drniša nakon što su ga Turci u 18. st . potpuno napustili. Kupola zvonika uklonjena je 1862. nakon jakog potresa.

Crkva sv. Krševana

Crkva sv. Krševana najstarije je sačuvani sakralni objekt, a datira iz 12. st . Građena je u romaničkom stilu.

Sve do II. Svjetskog rata služila je za bogoštovlje, a za vrijeme rata jako je oštećena.

Nakon restauracije je postala izložbeni prostor Muzeja grada Šibenika, a danas je galerija sv. Krševana.

Crkva Gospe van Grada

Crkva Gospe van grada podignuta je na mjestu gdje je u srednjem vijeku bilo groblje sa crkvicom sv. Kuzme i Damjana ( 1452.god.).

Nakon ustanovljenja Varoške župe ( 1604.god.) započela je adaptacija stare crkve koja je proširena, te je 1740. godine dovršena gradnja nove kamene crkve. Malo kasnije izgrađen je zvonik koji je mostićem spojen s crkvom.

Ispred i okolo crkve Gospe van Grada nalazilo se gradsko groblje napušteno 1828. godine.

Crkva sv. Duha

Crkva sv. Duha nalazi se u centru grada na Trgu Dinka Zavorovića, a izgrađena je u 17.st. prema projektu Antuna Nogulovića.

Crkvu krasi lijepo kameno pročelje sa krasnom rozetom u baroknom stilu.

 

Crkva sv. Nikole

Crkva sv. Nikole podignuta je u 17.st. u baroknom stilu, a u njoj se uz više grobnica, kao zavjetni darovi, nalaze modeli jedrenjaka.

Pročelje joj završava zvonikom na preslicu, a donji dijelovi su raščlanjeni prozorima i portalom jednostavnih okvira.

U unutrašnjosti na kasetnim poljima stropa nalaze se svetački likovi i portreti donatora u pučkim nošnjama i natpisima koji spominju njihova imena.

Crkva Euspenie Bogomatere

Crkva Uspenie Bogomatere sagrađena je na mjestu gdje su u 12. st. obitavali templari. To je barokna građevina iz 17. – 18. stoljeća.

Do početka 19.st. to je bila katolička crkva Sv. Spasa, te je pripadala ženskom benediktinskom samostanu. 1810. god. odlukom Napoleona crkva biva ustupljena pravoslavnom episkopu Benediktu Kraljeviću.

Crkva se ističe baroknim zvonikom s početka 18. st., koji je djelo domaćeg majstora Ivana Skoka.

Crkva sv. Grgura

Crkva sv. Grgura nalazi se u najstarijoj šibenskoj ulici; Ulici Jurja Dalmatinca, gdje se nalazi i njegov dom.

U ovoj maloj crkvici gotičkih stilskih obilježja postavljena je stalna tematska izložba "Juraj Dalmatinac i njegovo djelo izvan Šibenika".

Crkva sv. Dominika

Crkva sv. Dominika nalazi se na zapadnom dijelu grada na obali. Do 1910. godine bila je renesansna građevina, ali tada poprima gotičke stilske karakteristike.

U unutrašnjosti crkve nalaze se dva vrijedna drvena oltara, grobnica šibenskog biskupa Arrigonia, te orgulje koje je 1818.godine izradio majstor Gaetano Mascatelli.

Crkva i samostan sv. Lovre

Crkva sv. Lovre sagrađena je u drugoj polovici 18.st., za potrebe franjevačkog reda. Na pročelju crkve, koje završava zabatom , nalazi se profilirani portal sa skromnim baroknim nadvratnikom.

U timpanonu pobočnog ulaza postavljena je manja skulptura sv. Lovre iz 1720 god.. Pod pročeljem u dubini sjeverne stjene uređena je spilja Gospe Lurdske. Nasuprot crkvi je franjevački samostan iz 1650 god.., a njegova glavna zgrada je Foscolova palača, najljepši primjerak šibenskog reprezentativnog stambenog graditeljstva iz 15. st . iz vremena cvjetne gotike i majstora Jurja Dalmatinca.