FOTO: DAVOR ROSTUHAR

Gradska vijećnica

Gradska vijećnica nalazi se na središnjem gradskom trgu ( Trgu republike hrvatske ), negdašnjoj Plathei communis. To je vrlo skladna i prozračna renesansna građevina podignuta 1533. - 1536. godine.

Prizemlje obuhvaća trijem s polukružnim lukovima što se oslanjaju na lukove, odakle se prilazilo negdašnjim uredima komunalne uprave. Na katu je reprezentativna dvorana u kojoj su se sastajala gradska vijeća.

U prosincu 1943.god. prilikom savezničkog zračnog bombardiranja Vijećnica je bila potpuno razorena te je nakon rata restaurirana u izvornom obliku i izgledu, a unutrašnjost prostorno organizirana i opremljena u skladu s potrebama nove funkcije.

4 bunara

Šibenčani su u Srednjem vijeku zbog brojnih vojnih opsada i sušnih razdoblja dali izgraditi javnu gradsku cisternu. Ugovor o gradnji vodoopskrbnog centra "4 bunara" između šibenske općine i majstora Jakova Coterra sklopljen je 10. siječnja 1446. godine.

Nadzor nad gradnjom cisterne povjeren je Jurju Dalmatincu, poznatom arhitektu, graditelju i kiparu. Danas je ovaj povijesni lokalitet obnovljen i predstavlja gradsku pozornicu pogodnu za održavanje brojnih manifestacija.

Terasa s bunarima popločana je crvenom opekom u obliku riblje kosti, kako su nekada bile poslagane.

Kneževa palača

Kneževa palača nalazi se na obali u staroj gradskoj jezgri. Sačuvana su dva krila ovog nekoć mnogo većeg zdanja u koje je uredovao i boravio najviši predstavnik mletačke vlasti u komuni - gradski knez- kapetan. Po sredini južnog krila gotički je prolaz s gradskim vratima.

Na zapadnom krilu okrenutom sakristiji katedrale, dvoja su vrata jadnostavnih kamenih okvira. Godine 1975. dovršena je adaptacija Kneževe palače u za funkciju Muzeja grada Šibenika.